ĮSTATYMAI

RSSRSS
Tai įstatymas, pagal kurį nuo kitų metų (2010m.) bus apkarpytos beveik visos pensijos ir įvairios socialinės išmokos, tarp jų ir bedarbio pašalpa. Pagal šį įstatymą maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2010 metų mažėja iki 65...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2010 m. Vasarion 17 d.
Sveikatos draudimo įstatymas nustato sveikatos draudimo rūšis, reglamentuoja privalomojo sveikatos draudimo sistemą, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo pagrindus ir kt. Pagal Sveikatos draudimo įstatymą privalomasis sveikatos draudimas &nda...
Informacijos šaltinis: LR SAM Skaityti plačiau
Šis įstatymas reglamentuoja gyventojų pajamų mokesčio (toliau — GPM) apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarką  GPM turi mokėti pajamų gavę: nuolatiniai Lietuvos gyventojai, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, GPM mokantys nuo...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu siekiama apibrėžti asmenis, kurie turi teisę gauti pašalpas iš šio draudimo, t.y. pašalpos priklauso asmenims dėl jų pačių arba šeimos narių ligos, taip pat dėl motinystės, tėvystės, motinyst...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
Šis įstatymas nustato ieškančių darbo asmenų užimtumo rėmimo (toliau – užimtumo rėmimo) sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų funkcijas, užimtumo rėmimo priemones ir...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 11 d.
Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis turi teisę naudotis asmenys (šeimos) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinio nestabilumo siekiant įsitvirtinti visuomenėje. Pagrindinis tikslas -  siekti gerovės ugdant gebėjimą spręsti problema...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
Pagrindinis šio įstatymo tikslas - įvertinti nepasiturinčių šeimų ir vienų gyvenančių asmenų turtą ir pajamas, kai suaugę šeimos nariai ir vieni gyvenantys asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, nustatyti valstybės teikiam...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
Šis įstatymas nustato valstybės paramos, teikiamos fiziniams asmenims (šeimoms), turintiems nuolatinę gyvenamųjų vietų Lietuvos Respublikoje, būstui pirkti, statyti (rekonstruoti) (toliau – įsigyti) bei daugiabučiams namams modernizuoti ir sav...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 23 d.
Šiame įstatyme nurodoma, kad socialinė parama gali būti skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama &n...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 23 d.
Šio įstatymo paskirtis – nustatyti išmokų vaikams rūšis, jų dydžius, asmenų, turinčių teisę gauti išmokas, kategorijas, šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.   Šiame įstatyme nustatomos šios išmok...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 23 d.
Pagrindinė šio įstatymo idėja skelbianti, jog valstybė užtikrina kiekvieno vaiko teisę į socialinę apsaugą ir remiantis kitais teisiniais aktais valstybė garantuoja suteikti vaikui išlaikymą. Įstatymu yra įsteigtas Vaikų išlaikymo fondas. Tai...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 11 d.
Šiame įstatyme apibrėžiamos miesto ir tarpmiestinių transporto priemonių lengvatos asmenims, jų kategorijos, lengvatų rūšys, kompensavimas ir pan. Šiame įstatyme teigiama, jog Lietuvoje asmenys turi teisę važiuoti nemokamai, įsigyti bilietą su...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 24 d.
Įstatymu siekiama mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui. Jame numatomas ir alkoholio reklamos ribojimas, pvz, kad Lietuvoje draudžiama visų rū...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
Šis įstatymas yra skirtas tam, kad būtų gerinama vaikų teisinė apsauga. Svarbu pamintėti ir tai, kad įstatymas reguliuoja vaiko elgesio kontrolę bei jo atsakomybės pagrindines sąlygas, nustato tėvų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atsakomybė...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 26 d.
Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų...
Informacijos šaltinis: LR Seimas Skaityti plačiau