IŠMOKOS

RSSRSS
2009 m. Lapkričio 19 d.
Nėščiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydžio vi...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
2010 m. Balandžio 14 d.
Vaikų išlaikymo fondas (toliau - VIF) Lietuvos Respublikoje įsteigtas 2008 m. sausio 1 d. VIF sudaro valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, negaunantiems teismo sprendimu viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (m...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 17 d.
Išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų (įtėvių), jei jie yra nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys - Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyve...
Informacijos šaltinis: LR SADM Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 17 d.
Vienkartinė išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui (rūpintojui), jei jie - Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą ar apie savi...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 19 d.
Asmenims, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama  vienkartinė 75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka būstui įsigyti arba įsikurti.Vienkart...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 19 d.
Vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje (įstaigoje), jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Vaikui (asmeniui), išlaikomam (nemokamai gaun...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
Privalomosios tarnybos karių (prievolininkų) vaikams išlaikyti tėvo tarnybos laikotarpiu kiekvieną mėnesį mokama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka. Ši išmoka taip pat mokama kario ankstesnės (buvusios) santuokos ir nesantuokiniams...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 23 d.
Mokiniai turi teisę į: nemokamus pietus, nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra ma...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 20 d.
Našlių pensiją gali gauti: sukakę senatvės pensijos amžių našlė arba našlys, neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties metu; pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) našlė arba našlys T...
Informacijos šaltinis: SODRA Skaityti plačiau
2009 m. Lapkričio 17 d.
Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai):  1.nesukakę18metų;         &nb...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau
Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba dėl ūmios profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, teisę į periodinę draudimo išmoką turi: nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi a...
Informacijos šaltinis: SODRA Skaityti plačiau
Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka, lygi 100 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių mirties dėl draudiminio įvykio mėnesį.Mirusiojo šeim...
Informacijos šaltinis: SODRA Skaityti plačiau
Gruodžio 9 d. daugeliui iš mūsų buvo dar viena diena metuose. O tuo tarpu LR Seime vyko karštos diskusijos po kurių buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas ir pakeisti su juo susiję įstatymai (pvz. išmok...
Informacijos šaltinis: Mūsų šeima Skaityti plačiau